Bestuur

Het bestuur van Schermcentrum Amsterdam bestaat momenteel uit de volgende personen. Daarnaast neemt Matthijs Rohlfs namens de trainers deel aan de bestuursvergaderingen.

 rving van Heuven van Staereling

Irving van Heuven van Staereling
Secretaris
Voor al uw algemene vragen of suggesties voor de schermvereniging, kunt u contact opnemen met de secretaris Irving van Heuven van Staereling Indien nodig, kunnen zaken via de secretaris op de agenda worden gezet van de eerstvolgende bestuursvergadering.
E-mailadres: secretaris@schermcentrumamsterdam.nl

 

 Arwin de Goede

Arwin de Goede
Penningmeester
Financiële zaken kunnen worden besproken met onze penningmeester Arwin de Goede.
E-mailadres: penningmeester@schermcentrumamsterdam.nl

 

 Boy-Kouwenberg

Boy Kouwenberg
Bestuurslid jeugd
Boy Kouwenberg is als bestuurslid jeugd verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van extra activiteiten voor de jeugd. Daarnaast ondersteunt hij op maandag en tijdens wedstrijden de trainers van SCA. Voor vragen of ideeën kunt u per e-mail contact opnemen.
E-mailadres: jeugd@schermcentrumamsterdam.nl

 

 Anton Oskamp

Anton Oskamp
Voorzitter
Vragen met betrekking tot het beleid, kunnen worden gesteld aan onze voorzitter Anton Oskamp.
E-mailadres: voorzitter@schermcentrumamsterdam.nl

 

Iris bestuur

Iris Sekewael
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid Iris Sekewael is de vliegende keep en het geheugen van het bestuur.
E-mailadres: iris@schermcentrumamsterdam.nl