Bestuur

Het bestuur van Schermcentrum Amsterdam bestaat momenteel uit de volgende personen. Daarnaast neemt Matthijs Rohlfs namens de trainers deel aan de bestuursvergaderingen.

 

David Gardenier
Voorzitter
David Gardenier geeft leiding aan de vereniging en is hoofdvertegenwoordiger van SCA. Vragen met betrekking tot het beleid kunnen dan ook worden gesteld aan onze voorzitter.
E-mailadres: voorzitter@schermcentrumamsterdam.nl

 

 rving van Heuven van Staereling

Irving van Heuven van Staereling
Secretaris
Irving van Heuven van Staereling verzorgt communicatie (nieuwsbrieven) en evenementen voor de verenigingen, en notuleert bestuursvergaderingen. Voor al uw algemene vragen of suggesties voor de schermvereniging (eventueel ter bespreking op een bestuursvergadering), kunt u contact opnemen met de Irving.
E-mailadres: secretaris@schermcentrumamsterdam.nl

 

 Arwin de Goede

Arwin de Goede
Penningmeester
Arwin de goede regelt de financiële zaken van de vereniging. Voorstellen voor ins
E-mailadres: penningmeester@schermcentrumamsterdam.nl

 

Pim Bongers
Bestuurslid ledenadministratie
Pim Bongers administreert het ledenbestand en controleert lidmaatschappen en betalingen. Vragen over aanmelden of opzeggen dienen aan Pim te worden gesteld.
E-mailadres: penningmeester@schermcentrumamsterdam.nl

 

 

 Boy-Kouwenberg

Boy Kouwenberg
Bestuurslid jeugd
Boy Kouwenberg is als bestuurslid jeugd verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van extra activiteiten voor de jeugd. Daarnaast ondersteunt hij op maandag en tijdens wedstrijden de trainers van SCA. Voor vragen of ideeën kunt u per e-mail contact opnemen.
E-mailadres: jeugd@schermcentrumamsterdam.nl

 

 Jeff Strunks
Algemeen bestuurslid
Jeff Strunks ondersteunt het gehele bestuur in haar taken en houdt contact met diverse commissies voor de continuïteit van de vereniging.