Anton Oskamp nieuwe voorzitter SCA

SCA heeft een vrijwel compleet vernieuwd bestuur! Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 3 oktober zijn vijf bestuurskandidaten verkozen en is het oude bestuur décharge verleend. Anton Oskamp is verkozen tot voorzitter. Hij volgt Nathan Ducastel op, die na maar liefst 20 jaar als bestuurslid afscheid neemt.

Het was een korte ALV, gekenmerkt door support van de leden voor het oude en nieuwe bestuur. De introductie door de kandidaten werd met applaus ontvangen. De aftredende bestuursleden kregen bloemen. Nathan sprak namens hen de ledenvergadering toe en benoemde het sociale karakter van SCA: “Het is een club die iedereen, oud en nieuw, in het hart sluit. Een vereniging voor en door schermers, waar mensen kunnen groeien en zich ontwikkelen.” Nieuwe voorzitter Anton nam het stokje over door te vertellen dat hij de balans tussen topsportambitie en ruimte voor recreatie en sociale binding kenmerkend vindt voor de vereniging. Hij zal zich inzetten om deze balans in stand te houden, zodat iedereen onze mooie sport op zijn of haar eigen manier kan beoefenen.

De ALV-commissie, bestaande uit Matthijs van der Scheer, Bernhard Voogd en Erik Noordhoek, werd hartelijk bedankt voor hun inzet. Zij hebben een grote rol gespeeld bij het vinden van de nieuwe bestuursleden.

Wij willen de aftredende bestuursleden hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet. Zonder hen zou SCA niet de club geweest zijn waar we nu trots op zijn. Wij wensen het nieuwe bestuur een succesvolle en aangename periode toe!

Binnenkort zal een bestuurspagina op de SCA website gepubliceerd worden, waar meer informatie te vinden is over de bestuursleden. Met dank aan onze topfotograaf Dóra Barens-Gullner voor de portretten.

Het nieuwe SCA bestuur:
Anton Oskamp (voorzitter)
Arwin de Goede (penningmeester)
Irving van Heuven van Staereling (secretaris)
Matthijs Rohlfs (algemeen bestuurslid, hoofdtrainer)
Magritt Noordhoek (algemeen bestuurslid, jeugd)
Anita van Seumeren (algemeen bestuurslid, ledenadministratie)
Iris Sekewael (algemeen bestuurslid)

Aftredende leden:
Nathan Ducastel (voorzitter)
Marlijn Sonne-Gooren (penningmeester)
Sara Murawski (secretaris)
Matthijs van der Scheer (algemeen bestuurslid)
David Passenier (algemeen bestuurslid)


Het nieuwe SCA bestuur, zonder Iris Sekewael die nog niet terug was uit China