News Update: June 4th (NL/EN)

(English Follows)

4 Juni Update

Beste Leden,

Met de verdere versoepelingen van de corona maatregelen is er ook meer mogelijk wat betreft trainen bij SCA! Daarnaast komen in deze nieuwsbrief het veilig sportklimaat en de SCA sokken aan bod.

Versoepelingen en trainen

Dankzij de verdere versoepelingen van de corona maatregelen kan er weer vrijer getraind worden bij SCA! Zo is het vanaf maandag 7 juni niet meer nodig om 1,5 m afstand te houden tijdens het schermen en komen de speciale regels dus te vervallen. Verder zullen ook de douches en kleedkamers weer open zijn. Ten slotte zal het maximum aantal schermers per training verhoogd worden naar 28, en mag je je voor twee trainingen per week inschrijven. Wanneer er nog plek vrij is op een training om 22:00 de dag ervoor, dan mag iedereen zich hiervoor inschrijven.

Het is nog wel verplicht om je voor de training in te schrijven via het online formulier. Verder is het belangrijk dat wanneer je niet aan het schermen bent, je een mondkapje draagt en 1,5 m afstand houdt van andere schermers.

Vertrouwenspersoon en veilig sportklimaat

SCA is op zoek naar een vrijwilliger om de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Het bestuur heeft zich gebuigd over het in stand houden, en waar nodig verbeteren van, een veilig sportklimaat. Een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke pilaar in het behoud van een veilig sportklimaat binnen de vereniging.

Als vertrouwenspersoon ben je een vertrouwelijk, toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt en klankbord van de leden van Schermcentrum Amsterdam als er sprake is van problemen, ethische- of integriteitskwesties of ongewenste omgangsvormen. Specifiek vang je de leden op, luistert, steunt, denk je mee over oplossingen en geef je desgevraagd advies. Je fungeert hierbij als wegwijzer naar de wegen die het lid kan bewandelen waarbij de regie bij het lid zelf blijft liggen. Ook kan je desgevraagd namens of samen met het lid een klacht indienen of een melding doen van een voorgevallen incident bij het Bestuur.

Heb je interesse om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen of ken je iemand die dit graag zou willen doen, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar voorzitter@schermcentrumamsterdam.nl.

SCA Sokken

Er zijn nog steeds SCA sokken beschikbaar! Tot nu toe hebben wij enkel positieve reacties gekregen over de kwaliteit en de look van de sokken. Dus vraag de trainers of er nog sokken in jouw maat zijn!

Met sportieve groet,

SchermCentrum Amsterdam

 


Dear members,

Thanks to the further relaxation of the corona measures, training at SCA will also be better possible! This newsletter furthermore goes into the topic of a safe sporting climate and SCA socks.

Relaxation of measures and training
With the further relaxation of the corona measures, we can fence more freely again! From Monday June 7 onwards, it is no longer necessary to maintain 1,5 m distance while fencing. This means that the special rules for during matches will no longer be applicable. In addition, dressing rooms will be accessible again. The maximum number of fencers per training session will furthermore be increased to 28 and it will be possible to join two training sessions per week. Additionally, if a spot for the next day training session is still open at 22:00 it is free to take by anyone.

It will still be mandatory to subscribe before a training session via the online form. It is furthermore important to wear a face mask and to maintain 1,5 m distance from other fencers when not on the piste.

Club Confidant and a safe sporting climate

SCA is looking for a volunteer to fulfill the role of club confidant. The board has been looking into maintaining, and if necessary enhancing, a safe sporting climate. Having a club confidant forms an important pillar for maintaining a safe sporting climate in every club.

A club confidant is a trustworthy, open and accessible point of contact for SCA members in the case of ethical, integrity or unwanted behaviour issues. He or she will specifically be responsible for listening and supporting members who encounter these issues, and might be helping in coming up with solutions. The club confidant can furthermore, together with a member, file a complaint or report an incident to the board

Are you interested in fulfilling this role, or do you know someone who would like to? Let us know by sending an e-mail to voorzitter@schermcentrumamsterdam.nl.

SCA Socks

There are still SCA socks available! We have so far only heard positive feedback regarding the quality and look of the socks. So ask one of the trainers whether there still are socks in your size!

See you on the piste soon!

SchermCentrum Amsterdam