Onze geschiedenis

Amsterdamse schermverenigingen Zaal van Oeveren en En Garde zijn op 1 januari 2005 gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam SchermCentrum Amsterdam (SCA). Deze stap werd gezet omdat beide verenigingen geloofden in de bundeling van krachten op bestuurlijk, organisatorisch en sportief vlak. Voor onze schermers betekende het meer sparringpartners, schermen op meerdere wapens (floret, sabel en degen) en meer trainingsmogelijkheden. Voor het schermen in bredere zin werd het noodzakelijke kader van scheidsrechters, docenten, bestuur, toernooi-organisatie, etc. aanzienlijk versterkt. SCA is dus nog een jonge vereniging maar vindt zijn wortels in twee verenigingen met veel historie:

In Mei 2017 is Schermvereniging RANA op houden te bestaan, en is deze vereniging doorgegaan als onderdeel van SCA.

ASV Zaal van Oeveren

Schermacademie Van Oeveren is opgericht op 9 november 1971 door Maître Ruud van Oeveren. In de zomer van 1991 verhuisde Maître van Oeveren naar Frankrijk om daar les te geven en een schermmuseum te beginnen. De leden van de Schermacademie besloten een doorstart te maken onder zijn naam: Algemene Schermvereniging Zaal van Oeveren was geboren! Als locatie is gekozen voor het Frans Otten Stadion waar de vereniging tot op de dag van vandaag een uitstekende relatie mee onderhoudt. Sinds het eerste begin in 1971 heeft de vereniging zich bijzonder actief opgesteld. Een groot aantal Nederlandse en buitenlandse schermers heeft langere of kortere tijd bij de vereniging geschermd op zowel recreatief als (inter)nationaal competitief niveau. De vereniging is trots op de vele nationale titels behaald door haar leden. Tevens heeft de vereniging verschillende evenementen georganiseerd of helpen organiseren zoals het Nederlands Kampioenschap Floret 1994 en het Nederlands Kampioenschap Sabel 1997. Ook is de vereniging onderdeel van SISTA, Stichting Internationaal SchermToernooi Amsterdam, en organiseert twee toernooien per jaar: het SISTA-US en het SISTA-MMIT toernooi dat als enige toernooi in Nederland de Satelliet-A status van de FIE heeft. Uit het ledenbestand van Zaal van Oeveren zijn ook bondsbestuurders voortgekomen, zoals Peter Sorber die in 2010 werd gekozen tot voorzitter van de KNAS.

ASV En Garde

ASV En Garde is ontstaan als onderdeel van zaal Visser. Die vereniging organiseerde, bij wijze van experiment, twee “schermdependances” in de binnenstad van Amsterdam onder leiding van Maître Bertram Bouthoorn. Deze constructie bleek een gouden greep. En Garde richtte zich op werving onder schoolkinderen, die lid konden worden via het gemeentelijk sportstimuleringsproject “Jeugdsport in Beweging”. Schermers van En Garde hebben veel nationale en internationale wedstrijden gewonnen en ook zijn er veel nationale jeugdkampioenen geweest. Een probleem van En Garde was echter dat het afhankelijk was van één trainer. Na een beenblessure en operatie moest Bertram besluiten minder les te geven. Intussen was door het bestuur van En Garde al in 1998 duidelijk de wens geuit om te fuseren met andere schermverenigingen omdat dit meer continuïteit biedt voor leden en zowel breedtesport als wedstrijdsport volledig kunnen worden ontwikkeld. Door de fusie met ASV Zaal van Oeveren leeft de visie van En Garde, plezier en sportiviteit, voort in SCA.

SV RANA

Schermvereniging RANA is opgericht als onafhankelijke vereniging door een groep enthousiaste schermers van de School voor Filosofie op 21 april 1992. Drijvende kracht achter de vereniging was Maître Boudewijn Mooren, in die tijd leerling bij de Schermacademie van Maître Ruud van Oeveren bij wie hij ook zijn maître-diploma’s haalde. De vereniging richtte zich vooral op het jeugdschermen. Schermers van de vereniging behaalden met de jeugd al vrij snel nationale successen bij reguliere toernooien en kampioenen bij Nederlandse Kampioenschappen. Ook werden regelmatig wedstrijden bezocht in het buitenland. Via de vereniging hebben uiteindelijk 8 schermers zich weten te kwalificeren voor Jeugd Wereldkampioenschappen. In oktober 1992 organiseerde de vereniging het 1e nationale RANA Toernooi. Dit toernooi was van meet af aan een geweldig succes. Later werd het toernooi internationaal. Het 1e RANA Toernooi bestond uit de onderdelen dames en heren floret en sabel rolstoelschermen. Het sabel rolstoelschermen was een integratie met minder valide schermers. Vanwege dit succes wordt het toernooi op initiatief van schermvereniging RANA sinds 1997 georganiseerd door de “Stichting Internationale Scherm Toernooien Amsterdam”. Een samenwerkingsverband van/met Amsterdamse schermscholen. Vanwege zijn leeftijd besloot Boudewijn te stoppen met lesgeven en sinds 2017 is de vereniging samen gegaan met SCA. Zo zal de visie van Schermvereniging RANA “Vreugde die oprijst tijdens de strijd” doorleven in SCA.

SCA flashmob 2