Onze Privacy Statement

SchermCentrum Amsterdam zal altijd trachten zorgvuldig met de persoonsgegevens van leden om te gaan. Hieronder wordt uitgelegd hoe we hiermee omgaan.

 

1. Verantwoordelijke en Contact

Dit privacy statement beschrijft hoe SchermCentrum Amsterdam (SCA) omgaat met persoonsgegevens en de rechten die leden en begunstigers van SCA hebben. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SCA is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we van jou verwerken en laten verwerken.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door SCA, kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging via secretaris@schermcentrumamsterdam.nl.

Dit privacy statement is versie 1.0 en voor het laatst gewijzigd op 12 september 2020. Bij grote wijzigingen aan dit privacy statement zal SCA je daarvan op de hoogte houden.

 

2. Verwerking van Persoonsgegevens

SCA verwerkt voornamelijk persoonsgegevens van leden voor de ledenadministratie en om leuke foto’s te kunnen delen via social media. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om evenementen te kunnen organiseren.

2.1.  Ledenadministratie

Voor de administratie vraagt SCA je om deze gegevens op te geven:

 • Naam
 • Geslacht
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Telefoon
 • Mobiel
 • Email
 • IBAN

Dit vult SCA aan met:

 • Startdatum lidmaatschap
 • Einddatum lidmaatschap (indien van toepassing)
 • Bondsnummer (indien van toepassing)

SCA gebruikt deze gegevens voor ledenadministratie, facturatie en om contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast versturen wij soms nieuwsbrieven met verenigingsnieuws.

Van leden verstrekken wij een deel van deze gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). De KNAS is zelfstandig verantwoordelijke voor de registratie aldaar.

SCA verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met jou; je hebt immers zelf de keuze gemaakt lid te worden. SCA bewaart deze gegevens tot 2 jaar na datum van uitschrijving.

SCA behoudt een minimaal aantal gegevens van oud-leden zodat je bijvoorbeeld voor een reünie kan worden uitgenodigd en voor analyse doeleinden. Indien je oud-lid bent en dat niet op prijs stelt, laat het SCA weten.

 

2.2.  Websitepublicaties en foto’s

Via onze website en social media promoot SCA de vereniging. Hiervoor verwerkt SCA:

 • Namen
 • Foto’s
 • Wedstrijduitslagen

SCA slaat deze gegevens op en publiceert ze voor een gerechtvaardigd belang: promotie van de vereniging, van evenementen, uitjes en andere festiviteiten, alsook wedstrijduitslagen van leden.

Mocht je een foto van jezelf van de site af hebben, neem dan contact op.

 

2.3.  Evenementen

Voor de organisatie van evenementen zoals schermtoernooien heeft SCA ook soms incidenteel gegevens van je nodig. SCA verwerkt hiervoor een of meerdere van deze gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Leeftijd
 • Vereniging (bij toernooien)
 • Bondsnummer (bij toernooien)
 • Niveau (bij toernooien)
 • Wapen (bij toernooien)

Zonder het verwerken van deze gegevens kan je niet meedoen (uitvoering van de overeenkomst). SCA bewaart deze gegevens tot 1 maand na het einde van het evenement.

 

2.4.  Websitegebruik en cookies

Tenslotte gebruikt SCA cookies op haar website. SCA gebruikt deze alleen om onze website te kunnen verbeteren. 

 

3. Derden

KNAS lidmaatschap is verplicht bij lidmaatschap van SCA tenzij er al lidmaatschap is van een buitenlandse schermbond. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijke voor jouw registratie bij hen.

Verder wordt de SCA website gehost door Realtime Register, waar er ook een backup is. Realtime Register is een hostingpartij, waarmee SCA een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruikt SCA Mailchimp, een email marketing platform. Hiervoor worden de email adressen van leden gebruikt.

SCA verwerkt jouw persoonsgegevens op Dropbox. Dropbox bewaart bestanden in acht houdend van de AVG.

 

4. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb jij het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun SCA vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via secretaris@schermcentrumamsterdam.nl

Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.