SchermCentrum Amsterdam hecht veel waarde aan een positief sportklimaat waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten. Een veilig gevoel in de sport geldt zowel fysiek als mentaal.

Iedereen draagt hierin een eigen verantwoordelijkheid, of je nu trainer, coach, sporter of ouder/verzorger bent.

Onze Vertrouwenspersonen (VCP)

The Council of Amsterdam requires all registered clubs to have a Confidential Advisor (VCP). The VCP is a trusted individual who can provide confidential consultation in the event that you experience, or observe, any undesirable behavior at our club. This could include bullying, intimidation, harassment, or discrimination. Any individual who has regrettably demonstrated this behavior may also contact the VCP.

Christien

Christien Muusse

Vertrouwenspersoon

Een van de VCP’s van Schermcentrum Amsterdam is Christien Muusse. Zij is de moeder van twee zonen die schermen bij SCA en is regelmatig aanwezig bij jeugdtoernooien. Ze zet zich graag in voor een veilige en gezond sportklimaat voor jong en oud. Christien kan benaderd worden via email of door te bellen naar 6 24 870 583.

Resham Newalsing

Vertrouwenspersoon

Een van de VCP’s van SchermCentrum Amsterdam is Resham Newalsing. Resham schermt al tientallen jaren en je ziet hem regelmatig bij SCA , waar hij vooral belang hecht aan het plezier in de schermsport. Resham kan benaderd worden via email or via phone 06 10 284 005.

Resham

Ons Veilig Sportklimaat Beleid

Sporters

Van jeugd tot veteranen, het is belangrijk dat we elkaar respecteren. Zo praten we met elkaar en niet over elkaar, we pesten niet en we respecteren elkaars eigenheid, mening en visie. Eigenlijk hele normale verwachtingen.
Het belangrijkste? Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Merk je dat er iets gebeurt waarbij het net even wringt? Verzamel je moed, en spreek degene erop aan. Zo helpen we elkaar om een veilig sportklimaat te creëren.

Trainers

Trainers leren leden niet alleen vaardigheden op het gebied van sport, maar spelen, mede door het langdurige en intensieve contact, (on)bewust een belangrijke rol in de opvoeding van onze sporters. Vanwege hun voorbeeldrol stellen wij hogere eisen aan onze trainers.

Voor een aanstelling
Onze trainers (>>18 jaar) moeten een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) kunnen overleggen voordat zij bij SCA ingezet worden. Ook is het lezen over, en het nastreven van een veilig sportklimaat een must.

Tijdens een training
Tijdens een training verwachten wij dat onze trainers een professionele houding hebben en dat ze bewust blijven van hun voorbeeldfunctie. SCA trainers dienen respectvol om te gaan met sporters, collega’s en het bestuur van de vereniging.

Van onze trainers verwachten we dat ze niet alleen leden aanspreken op ongewenst gedrag, maar ook mede-trainers. Ook verwachten we dat ze actief zijn in het verkrijgen en geven van informatie als een veilig sportklimaat in het geding komt.

Bij trainingen hanteren we ook het vier-ogen-principe. Bij alles wat SCA organiseert dienen er ten minste twee bevoegde leden aanwezig te zijn. Onder bevoegd verstaan wij trainers of bestuursleden. Zo zorgen we met elkaar dat er geen onveilige sportsituaties bewust worden gecreëerd.

Ouders & Verzorgers

Ouders en verzorgers dragen een belangrijke rol voor onze jeugd. De manier waarop zij met elkaar en met kinderen omgaan vormt de basis voor de normen van onze jeugdige sporters. Reflecteren op (non-)verbaal gedrag richting eigen kind, trainer(s), andere sporter(s) en ouders/verzorgers is daarom belangrijk. Vandaar dat we ook aan ouders/verzorgers vragen om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

Tevens is het belangrijk dat ouders/verzorgers ook de ruimte geven aan trainers om hun trainingen en leermomenten te verzorgen. De wereld kan er vanaf de tribune anders uitzien dan op de trainingsvloer. Dat houdt in dat als je als ouder/verzorger trainingen bezoekt dat je rustig bent en het trainingsproces niet verstoort.

Communicatie

Met vragen en opmerkingen kun je bij SCA altijd terecht. We staan voor een open en transparante communicatie.

Heb je algemene vragen? Neem dan contact op met secretaris@schermcentrumamsterdam.nl.

Heb je een onveilig gevoel gehad bij SCA? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon, en hij zal je verder helpen.