Lid worden bij SCA doe je door een inschrijfformulier in te vullen, bijvoorbeeld na het volgen van een introductiecursus of proeflessen. Je krijgt het formulier in de schermzaal van een van onze trainers of download het via deze link. Je levert het op de club in bij een van de trainers. Je aanmelding wordt dan verwerkt in de ledenadministratie en je maakt onderdeel uit van de grootste en leukste schermvereniging in Nederland. Welkom!

Als lid van SCA kom je op onze mailinglijst zodat we je op de hoogte kunnen houden van belangrijk nieuws. Leden mogen meedoen aan de jaarlijkste clubkampioenschappen en stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit geldt niet voor gastleden.

Contributie

SCA telt vier soorten lidmaatschap waarvoor een maandcontributie betaald wordt.

SoortContributie
Jeugd (tot 18 jaar)€30 per maand
Student (studentenpas)€37 per maand
Volwassenen€43 per maand
Gastlid (KNAS lid via andere vereniging)*€23 per maand
Eenmalige training (exclusief individuele les)€10 per training

*Gastleden krijgen geen individuele lessen van de trainers van SCA en nemen geen deel aan de clubkampioenschappen en ALV.

De contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd.

 

KNAS

Naast de contributie wordt ieder lid automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) en betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is voor 2020 €29,75 t/m 20 jaar en €59,50 voor 21 jaar en ouder en wordt eveneens per automatische incasso afgeschreven. Het lidmaatschap van de KNAS is verplicht voor alle schermers in Nederland vanwege de eruit voortvloeiende deelname aan een WA-verzekering voor verenigingen en schermers. Met behulp van de contributie kan de KNAS de schermsport landelijk ondersteunen op het gebied van toernooien, topsport, verenigingen, informatievoorziening, etc.

Opzeggen

SCA hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand. Om je lidmaatschap te beëindigen stuur je een email naar leden@schermcentrumamsterdam.nl. Opzeggen via een ander emailadres of bij de trainers is niet mogelijk. Je krijgt een bevestiging van de ledenadministratie, eventueel met het verzoek om nog openstaande contributie te voldoen. Als je verder gaat met schermen bij een andere vereniging kunnen wij je KNAS-lidmaatschap over laten zetten als je dit vermeld bij je opzegging.

Let op: zonder opzegging loopt de contributieverplichting door, ook als je niet deelneemt aan de trainingen!

Lidmaatschap